Nov 10

D&E Event 2021 - Design Automation & Embedded Systems - Netherlands


D&E Event 2021

Woensdag 10 november

Van der Valk Hotel Eindhoven
 

Tijdens het jaarlijkse Design Automation & Embedded Systems Event delen ontwikkelaars en toepassers van embedded systems kennis van de laatste technologieën en wisselen zij visies en ervaringen uit met vakgenoten. Het D&E event vindt dit jaar hybride plaats bij Van der Valk Hotel Eindhoven. De exposanten bieden u deze dag een interessant lezingenprogramma met specifieke thema’s, die u naar eigen keuze fysiek of digitaal kunt bijwonen.

De lezing van TOP gaat over het altijd en overal verbonden zijn.

Altijd en overal verbonden ...
Draadloze IoT-apparaten kunnen hun leven lang op één batterij draaien, of kunnen zelfs zonder.

Het gros van IoT-apparaten wordt gevoed d.m.v. een of meer batterijen. Om het gebruik van batterijen terug te kunnen dringen of zelfs batterijloos te laten functioneren, is er een oplossing door binnen super zuinige SoC’s met Bluetooth twee technologieën te implementeren, die er voor zorgen dat de transceiver veel minder energie gebruikt, niet alleen bij het zenden en ontvangen, maar ook in rust.

Batterijen zijn in de praktijk niet altijd even handig: je moet in de gaten houden of ze nog voldoende spanning leveren en onderhoudsinspanningen verrichten om ze te vervangen. Vooral bij omvangrijke projecten is dit geen sinecure. Bovendien zijn door de toegenomen populariteit van deze IoT-apparaten ook steeds meer industriële en business-processen ervan afhankelijk; plotselinge uitval kan dan voor kostbare downtime zorgen.

Het volledig kunnen elimineren van de batterij uit een product is alleen mogelijk als er voldoende energie beschikbaar is en dankzij de superzuinige SoC met Bluetooth 5, kan energie uit de omgeving worden gehaald en kunnen IoT-apparaten hun leven lang op één batterij draaien, of is er zelfs geen batterij meer nodig!
 

Registreer u voor een compleet verzorgde dag vol interessante lezingen over de nieuwste technologieën en mogelijkheden, tijdens het D&E event 2021, Van der Valk hotel te Eindhoven. Gebruik hiervoor alstublieft relatiecode: DE21-TOP

We zien u heel graag de 10e november in Eindhoven!

 

D&E Event 2021

Wednesday 10 November

Van der Valk Hotel Eindhoven

 

During the annual Design Automation & Embedded Systems Event, developers and users of embedded systems share knowledge of the latest technologies and exchange views and experiences with colleagues. This year's D&E event will take place in a hybrid why at Van der Valk Hotel Eindhoven. The exhibitors offer you an interesting lecture program with specific themes on this day, which you can attend physically or digitally at your choice. TOP's lecture is about being always and everywhere connected.

Connected anytime, anywhere...
Wireless IoT devices can run their lives on a single battery, or even without it.

The majority of IoT devices are powered by one or more batteries. In order to reduce the use of batteries or even to operate without battery, there is a solution by implementing two technologies within super-efficient SoCs with Bluetooth, which ensure that the transceiver uses much less energy, not only when transmitting and received, but also at rest.

Batteries are not always handy: you have to keep an eye on whether they still supply enough voltage and make maintenance efforts to replace them. This is no mean feat, especially for large-scale projects. Moreover, due to the increased popularity of these IoT devices, more and more industrial and business processes are also dependent on them; sudden outages can then cause costly downtime.

Being able to completely eliminate the battery from a product is only possible if there is enough energy available and thanks to the super-efficient SoC with Bluetooth 5, energy can be taken from the environment and IoT devices can run on a single battery for their lifetime. you don't even need a battery!

Register for a fully catered day full of interesting lectures about the latest technologies and possibilities, during the D&E event 2021, Van der Valk hotel in Eindhoven. Please use the relation code: DE21-TOP

We look forward seeing you on the 10th of November in Eindhoven!

 

Back